Veřená zakázka

Oprava povrchu silnice III/46810 Petrovice u Karviné

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – Oprava povrchu silnice III/46810 Petrovice u Karviné. Stavbou bude provedena oprava silnice III/46810 a okružní křižovatky se silnicí III/4689. Začátek úpravy se nachází v místě před podjezdem pod železniční tratí v km 1,022. Délka opravovaného úseku silnice III/46810 po km 5,835 (konec silnice III/46810) vč. úseku okružní křižovatky se silnicí III/4689 je celkem 4 860 metrů. Konec opravy se nachází v místě křižovatky před přechodem pro chodce na silnici III/4689 ve směru Prstná.
Účelem opravy je odstranění havarijního stavebně technického stavu komunikace. Obnova degradovaných živičných vrstev, obnova příčných sklonů vozovky s odstraněním prosedlých míst
u okrajů silnice a dosažení min. tl. asfaltových vrstev dle TP 170. Zároveň bude opraveno nedostatečné odvodnění silnice pročištěním a úpravou stávajících příkopů. V úseku aleje je navrženo zpevnění stávajících výhyben. V rámci stavby bude provedena oprava vozovky (v rozsahu živičných vrstev) při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. S ohledem na tuto skutečnost stavba nepotřebuje stavební povolení ani souhlas s ohlášením prací.
Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy.
Oprava silnice v řešeném úseku bude prováděna po etapách (částečně polovinách) tak, aby byl zachován průjezd po silnici, a při úplné uzavírce (obj. trasa po I/67 a I/67H, II/475 a III/4689) a také za uzavírky okružní křižovatky, řidiči budou o probíhající výstavbě informováni dočasným dopravním značením. V souvislosti s touto skutečností požaduje Zadavatel, aby vybraný dodavatel zajistil informovanost obyvatel v dotčené lokalitě o plánované uzavírce. O konkrétní formě podání informace (např. tištěný leták, předání ke zveřejnění na webových stránkách obce, případně v mobilní aplikaci obce, atd.) bude zhotovitel informován při předání staveniště.
Předpokládaná lhůta výstavby je celkově stanovena na max. 70 kalendářních dnů (hodnotící kritérium).
Stavebně technický stav komunikace: 5,4,3.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.06.2024