Veřená zakázka

PD ve stupni dokumentace pro vydání povolení stavby (DUSP) a dokumentace pro provedení stavby (PDPS) pro stavbu: „Silnice II/470 Ostrava-Rychvald, km 5,150 – 7,380”-středisko Karviná

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace k žádosti o vydání povolení záměru stavby (dříve společného povolení DUSP) a projektové dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Silnice II/470 Ostrava-Rychvald, km 5,150 – 7,380“ a inženýrská činnost k této akci v rozsahu zajištění veškerých projednání, průzkumů, vyjádření orgánů státní správy nezbytně nutných pro stavební a související řízení.
Začátek úseku je na hranici okresu OVA-KA v km 5,150 a konec úseku je v km 7,380 u okružní křižovatky se silnicí II/471. Délka úseku cca 2 230 m.
Technologie prací je dána diagnostikou vozovky z 05/2024.
Stavba je zařazena v Bílé knize staveb MSK pod číslem KI/S/299.
Předpokládá se členění stavby na více stavebních objektů (propustek 470-009P, propustek 470-010P a cca 3 úseky silnice).
Účelem stavby je zejména:

stabilizace šířkového uspořádání vozovky,

sanace a zpevnění upadlých okrajů, včetně opatření proti olamování, sesedání,

odstranění stavebních a bezpečnostních vad silnice II. třídy, ve vazbě na nehodovost a na Vyhledávací studii (VST) na umístění opěrné zdi a uspořádání křižovatky včetně autobusových zastávek „Skříšovský“ na silnici II/470 Rychvald k projektu: „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Rychvald, km 5,150-7,380“ dle preferované a projednané varianty A1.

odstranění stavebních a bezpečnostních vad silnice II. třídy a přilehlých MK IV. třídy, ve vazbě na požadavek města Rychvald k bezpečnosti chodců v prostoru autobusových zastávek „Rychvald, Zámek“ najít řešení včetně úprav nástupiště a navazujících tras pěších (pro budoucí financování městem)

obnova, úprava, čištění, zřízení a doplnění stávajícího odvodňovacího systému vozovky,

obnova rovinatosti silnice, to je příčného a podélného profilu vozovky,

úprava čel, případně rekonstrukce silničních propustků, viz. objektová skladba (příloha č.4)

obnova a doplnění bezpečnostních prvků, včetně dopravního značení,

napojení u všech stávajících sjezdů k nemovitostem a napojení místních komunikací zápichy s výškovou úpravou a srovnáním dle potřeby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.06.2024