Veřená zakázka

PD ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a dokumentace pro provedení stavby (PDPS) pro stavbu: „Most ev. č. 46813-1, km 0,466 v Bohumíně“ -středisko Karviná

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace k žádosti o vydání povolení stavby (dříve společné územní a stavební povolení) (DUSP) a pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Most ev. č. 46813-1, km 0,466 v Bohumíně“ a inženýrská činnost k této akci v rozsahu zajištění veškerých projednání, průzkumů, vyjádření orgánů státní správy nezbytně nutných pro územní a související řízení. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění majetkoprávní přípravy pro umístění, povolení a realizaci stavby. Obsahem předmětu plnění je dodání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace (PD) včetně všech příslušných povolení a rozhodnutí.
Objektová skladba bude předmětem dokumentace ve stupni DUSP.
„Most ev. č. 46813-1, km 0,466 v Bohumíně“ je ve stavením stavu V (špatný), je nutno provést jeho podrobnější průzkum. Předpokládá se rekonstrukce stávajícího objektu. Most je v ochranném pásmu dráhy, vede přes trať ČD. Evidenční list a diagnostika mostu je přílohou zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.06.2024