Veřená zakázka

Oprava krytu silnice II/360 Ústí – Letohrad

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Oprava krytu silnice II/360 Ústí – Letohrad“. Jedná se o obnovu krytu vozovky silnice II/360. Celkem je stavba rozdělena na 4 úseky. Na všech úsecích dojde k obnově obrusné vrstvy. Obnovení ložné vrstvy je uvažováno na 40 % plochy obrusné vrstvy. Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy je uvažována na 5 % plochy obrusné vrstvy. Místa, kde dojde k obnově ložné vrstvy a k položení vyrovnávací vrstvy z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy budou určena na stavbě, během pochůzek před a po frézování. S vyrovnávací vrstvou je uvažováno zejména ve směrových obloucích. V místech, kde dojde k obnově obrusné vrstvy dojde také k odstranění stávající nezpevněné krajnice a k vybudování nové z asfaltového recyklátu frakce 0/32. Od začátku prvního úseku až po konec čtvrtého úseku dojde také k obnově vodorovného dopravního značení a k demontáži stávajících směrových sloupků. Zadavatel po stavbě provede osazení nových směrových sloupků vlastní kapacitou.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.04.2024