Veřená zakázka

Kopie: Městská knihovna Rumburk – změna systému vytápění - opakované řízení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je změna systému vytápění objektu městské knihovny Rumburk, situované na st.p.č. 570 v k.ú. Rumburk. Stavba bude současně probíhat na p.p.č. 569 a 572, v k.ú. Rumburk. Dojde ke změně systému vytápění z původního elektroakumulačního vytápění na vytápění tepelnými čerpadly – země – voda. Budou provedeny zemní práce pro přivedení primárního okruhu tepelných čerpadel a zároveň provedeny geotermální vrty V1 – V10. Dále budou provedeny souvesijící stavební práce. Podrobně je předmět plnění popsán v zadávací dokumentaci a jijích přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.04.2024