Veřená zakázka

Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice“. Součástí akce je úplná rekonstrukce mostního objektu, která spočívá v kompletní demolici (vyjma částí základů) stávajícího mostního objektu. V místě stávajícího objektu bude postavena zcela nová konstrukce mostu. Nový most je navržen jako integrální rámová konstrukce o jednom poli s rámovou příčlí z předpjatého betonu s rozpětím mostu 17,1m a délkou přemostění 16,0m. Součástí stavební akce je obnova místní komunikace v nejnutnějším rozsahu. Celková délka úpravy komunikace je 96m. Výstavbou mostu dojde k vybudování nového chodníku v délce 48,6m. Dále bude řešeno přepojení stávajícího vodovodního potrubí. Stávající potrubí bude zrušeno a v rámci stavby odstraněno. Budou provedeny přípravné práce, následně bude vodovod odstraněn a zhotoven nový. Součástí realizace mostního objektu bude řešena přeložka veřejného osvětlení. Stávající venkovní nadzemní vedení veřejného osvětlení bude přeloženo do zemní kabelové kynety. Nové kabelové vedení VO bude položeno od stávajícího rozvaděče RVO. Dále bude řešeno přeložení stávajícího vedení místního rozhlasu. Bude provedena přeložka venkovního nadzemního vedení místního rozhlasu do zemní kabelové kynety. Nové kabelové vedení MR bude položeno od stávajícího trojramenného dřevěného stožáru v blízkosti autobusové zastávky, na kterém bude nové vedení MR napojeno na stávající.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.04.2024