Veřená zakázka

Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem stavby je oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech v sedmi dílčích úsecích, které zahrnují výstavbu nových betonových zdí s obkladem líce, opevnění paty a dolní části břehu záhozem z lomového kamene, stabilizaci dna příčnými betonovými prahy. Součástí návrhu je oprava několika schodišť a sejmutí a znovu uložení několika lávek vč. úpravy a ochrany kabelové trasy vedení CETIN. Na třech místech bude použito speciální zakládání. V nutném rozsahu bude provedeno kácení dřevin a je navržena náhradní výsadba.
Zadavatel upozorňuje, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i odkup dřevní hmoty z pokácených stromů za cenu minimálně 700 Kč / 1 plm. Detailněji viz soupis prací SO 10 (Kácení) položka pořadové číslo (PČ) 25 , kód pol. 99701381R, název pol. "Odkup dřevní hmoty ". Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu min. 6 846 Kč bez DPH (výpočet: min. 700,- Kč x 9,78 plm).
Detailněji viz ZD, včetně příloh.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.04.2023