Veřená zakázka

Opěrná zeď, chodník a komunikace ul. Jasenecká - projektová dokumentace a autorský dozor

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pod názvem „Opěrná zeď, chodník a komunikace ul. Jasenická“ – projektová dokumentace a autorský dozor.
Projektová dokumentace bude řešit opravu dvou opěrných zdí a rozšíření stávajícího chodníku a jeho úpravu na bezbariérový, který se nachází v meziprostoru těchto zdí. V současné době je chodník stupňovitě vydlážděný dlažební kostkou a nevyhovuje požadavkům na užívání občany se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále součástí PD bude i oprava přilehlé místní komunikace.
Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci a autorský dozor projektanta v průběhu realizace stavebních prací.
Návrh opravy a sanace lávky bude vycházet ze zpracovaného geologického průzkumu, vypracovaného společností UNIGEO a.s. a návrhu rozsahu projektových prací formou zákresu do katastrální mapy a fotografii současného stavu. Tyto dokumenty jsou přílohou výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.07.2021