Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Okluky, H. Němčí, ř.km 27,886 - 28,065, úprava koryta


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Stavba se nachází v intravilánu obce Horní Němčí v neupraveném korytě toku Okluky pod hrází požární nádrže. Délka zájmového úseku koryta toku je cca 195m.

Účelem prací je úprava koryta toku Okluky v ř.km 27,870-28,065, jeho stabilizace v zastavěném území a neškodné převedení povrchové vody korytem. V rámci stavby dojde k odstranění stromových (14 ks) a keřových porostů (450m2) včetně kořenů (rizikové kácení). Před zahájením výkopových prací se provede v linii stávajícího zděného oplocení (km 27,9166-27,9386) stabilizace profilu injektáží cementovou směsí. Injektáž se provede za účelem stabilizace stěny výkopové jámy. Samotné stavební řešení úpravy dna a svahů koryta bude provedeno dvěma způsoby - stabilizace koryta opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene a stabilizace koryta opěrnou stěnou. A dále dojde k odtěžení zeminy z vývaru pod nádrží. Přebytečná zemina ze stavby bude odvezena na skládku.

Stavba není členěna na objekty.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 04.01.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.