Veřená zakázka

Odvoz a zneškodnění živnostenského odpadu z objektů Správy Pražského hradu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit pro zadavatele v období od 1.8.2022 (v závislosti na ukončení zadávacího řízení) a po dobu 4 následujících let stálý a pravidelný svoz a likvidaci živnostenského odpadu, pravidelný svoz a likvidaci objemného odpadu a tříděného papíru, plastů, sklad. Předmětem plnění je také pronájem k tomu vhodných nádob. Předmětem plnění je i zajištění nepravidelného svozu a likvidace výše specifikovaných druhů odpadů mimo četnost specifikovanou v Zadávací dokumentaci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.06.2022