Veřená zakázka

Převzetí, odvoz a likvidace odpadu ze sběrného dvora města Unhošť 2023

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidOdpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady,
90510000-5 - Odstraňování a čištění odpadu
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v převzetí, odvozu a likvidaci odpadu ze sběrného dvora města Unhošť a vedení evidence odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů). Předmět veřejné zakázky je specifikován textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména technickou specifikací a soupisem položek, které tvoří přílohu textové části zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.03.2023