Veřená zakázka

Obnova živičného krytu v ulici V. Nováka, Trutnov

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem „Obnova živičného krytu v ulici V. Nováka, Trutnov“, kdy rozsah zadávaných stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace, vypracovanou Ing. Pavlem Vokřálem, Lomní 340, 541 01 Trutnov, IČO: 88650251, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 0602702, ve stupni Dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby, z května 2024 a soupisem prací s výkazem výměr dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2024