Veřená zakázka

Výměna rozvodů ZTI v objektu Ia a část Ib Nemocnice Kadaň

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45111000-8 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce,
45215100-8 - Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči,
45332200-5 - Instalace a montáž vodovodních rozvodů,
45332400-7 - Instalace a montáž sanitárního zařízení,
45333000-0 - Instalace a montáž plynového zařízení
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je zejména:
- výměna stávajících rozvodů vody a kanalizace (dešťová, splašková) ve stávajících jádrech v objektu Ia, Ib v lůžkové části zadavatele ve všech podlažích (2.PP – 8.NP a střecha);
- výměna rozvodů potrubí požární vody včetně výměny stávajících hydrantů za nové;
- pro potřeby zadavatele bude do všech podlaží provedena instalace nových stoupaček mediplynů;
to vše v rozsahu podrobně vymezeném přílohami zadávací dokumentace, zejména poté přílohou č. 4 (soupis prací s výkazem výměr) a přílohou č. 5 (projektová dokumentace)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.07.2024