Veřená zakázka

Obnova střechy hejnického kláštera

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Liberecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
44112400-2 - Střechy,
45000000-7 - Stavební práce,
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště,
45400000-1 - Práce při dokončování budov
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce blíže vymezené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace (Projektová dokumentace) a v příloze č. 4 této zadávací dokumentace (Soupis prací s výkazem výměr). Stavební práce se netýkají krovu, který je již opraven, ale pouze vrstev nad krovem.

S ohledem na kvalitu vnitřního prostředí obytného patra, způsob, charakter využití a ekonomické dopady požaduje uživatel provádět stavbu za provozu. Struktura stavby tuto variantu provádění umožňuje. Předpokládáme realizaci po křídlech, v jednom roce vždy dvě sousední. Vždy je nezbytné, aby byla přístupná obě schodiště. Dnes je přístupnost zajištěna chodbou a průchozí konferenční místností při vnitřním obvodu objektu. Tuto průchodnost je nezbytné vždy zachovat i za pomoci dalších technických prostředků. Realizaci předpokládáme na tři roky i s ohledem na skutečnost, že se jedná o střechu v poměrně nepříznivých podhorských klimatických podmínkách.

Zadavatel upozorňuje účastníky řízení, že Klášter Hejnice je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který se nachází v areálu Národní kulturní památky – Poutního areálu s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

Celková plocha střechy: 1755 m²
Počet vikýřů: 49

Specifikace jednotlivých částí díla (objektů) a podrobnosti jsou dále uvedeny v projektové dokumentaci, která je jako příloha nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.07.2024