Veřená zakázka

OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V MARIÁNSKÉ TÝNICI – OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU HROTNICE, OBNOVA LUCERNY, BALUSTRÁDY A FASÁDY ZÁPADNÍ APSIDY

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v následujících bodech:
- Oprava fasád západního křídla kostela včetně prohlídky a kontroly střechy křídla
- Oprava balustrády
- Oprava pláště lucerny včetně střechy a hrotnice
- Kontrola stavu centrální kopule, případná lokální oprava
K obnově veškerých kamenných architektonických prvků fasády kostela a k opravě hrotnice bude zpracován restaurátorský záměr, ve kterém bude po průzkumu jejich stavu určen přesný způsob technického a technologického postupu obnovy včetně konkrétních materiálů a chemických přípravků. K tomuto podrobnému záměru obnovy kamenných prvků bude vyžadováno samostatné závazné stanovisko – blíže viz závazné stanovisko (č.j. PK-KPP/690/21), které je součástí Přílohy č. 3 Výzvy.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 Výzvy) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.07.2022