Veřená zakázka

III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 II

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Stávající most ev. č. 11220-1 je jednopolový železobetonový monolitický trámový most. Převáděná komunikace III/11220 je na mostě ve směrovém oblouku o poloměru cca 25 m, v podélném sklonu -1,0 % ve směru staničení. Stávající most ev. č. 11220-2 je jednopolový železobetonový monolitický deskový most. Převáděná komunikace III/11220 je na mostě ve směrovém oblouku o poloměru cca 100 m resp. v přímé, v podélném sklonu +0,95 % ve směru staničení (Otročice). SO 101 - jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy III/11220 v délce 1,962 km v provozní staničení km 0,000 - km 1,964. Hlavním důvodem realizace stavby je nevyhovující technický stav povrchu vozovky a nevyhovující únosnost podloží vozovky zjištěné na základě diagnostiky vozovky a návrhu opravy.
Rekonstrukce mostů a vozovky respektuje stávající napojení na dopravní infrastrukturu.
Stavba bude probíhat v období: březen 2022 až listopad 2022. Na akci nenavazují žádné související investice. Stavbou nevznikají nové nároky na ochranná nebo bezpečností pásma. Ta zůstávají beze změny.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.08.2022