Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Obnova komunikací a VO v ulici Zahradní


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba komunikací Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch v lokalitě Zahradní v obci Březno. Předmětem stavby je oprava a rekonstrukce stávajících místních komunikací a provedení přilehlých chodníků, dále oprava a doplnění parkovacích ploch a rekonstrukce veřejného osvětlení. Jedná se o místní komunikace funkční skupiny C, obousměrné, směrově nerozdělené, typ příčného uspořádání MO2cp. Stavba je členěna na 3 trasy komunikací, přilehlé a samostatné trasy chodníků, plochu 6 parkovišť plochy rozšířené zeleně a rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci řešených ploch. Také je navržena úprava stávajících sjezdů na přilehlé pozemky a k nemovitostem. Sjezdy do objektů a na pozemky budou upraveny tak, že výškový rozdíl mezi komunikací a sjezdem je max. 0,04 m. Sjezdy budou opatřeny varovným pásem dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. V řešeném území budou provedeny nezbytné hrubé terénní úpravy pro možnost umístění předmětu plnění (u částí, kde bude zjištěn nevyhovující a poškozený beton podklad bude stávající kryt a konstrukční vrstvy rozebrány a nahrazeny novou kompletní konstrukční skladbou).

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 15.01.2021 (08:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.