Veřená zakázka

Obec Vídeň, obytná zóna Západ

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravní a technické infrastruktury v obci Vídeň. Lokalita se nachází při jihozápadním okraji území obce, v území navazujícím na zastavěné území, nacházející se mezi silnicí III/36049 a místní komunikací vedoucí k vodní nádrži Mostiště. Území je v současnosti převážně zemědělsky využíváno, převládající druh pozemku - orná půda. Na akci se podílí dva investoři, a to Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a Obec Vídeň, akce bude financována z vlastních zdrojů zadavatelů. Předmětem veřejné zakázky je: 1. IO 02.1 Vodovod a IO 03.1 Kanalizace splašková - investice SVK. 2. IO 01.1 Místní komunikace vč. drenáže, IO 02.2 Přípojky vody, IO 03.2 Přípojky kanalizace splaškové, IO 04.1 Kanalizace dešťová, IO 04.2 Přípojky dešťové kanalizace, IO 04.3 Otevřený rigol a vsakovací bloky, IO 05.1 STL Plynovod, IO 05.2 Přípojky STL Plynovodu a IO 07.1 Chráničky datových kabelů - investice Obec. Dále viz zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.12.2021