Veřená zakázka

Holoubkov – Rekonstrukce kanalizace Chejlavy - 2. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45231220-3 - Stavební práce na výstavbě plynovodů,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je druhá etapa rekonstrukce kanalizace v části obce Chejlavy. Gravitační dešťová kanalizace je umístěna nejprve v místní komunikaci na parc. č. 352/1, která vede od Holoubkovského rybníka směrem na hlavní silnici II/605, a dále v krajské komunikaci III/2341 směrem na obec Těškov. Součástí je také přeložení stávající výtlaku čerpací stanice odpadních vod vedle nové kanalizace. Účelem stavby je zlepšení odtokových poměrů v obci Holoubkov. Jedná se o efektivnější odvedení srážkových vod novými kanalizačními stokami přímo do recipientu.
Dále je předmětem veřejné zakázky přeložka plynovodu, která je vyvolána rekonstrukcí stávající dešťové kanalizace. V místě napojení přeložky a křížení s novou trasou dešťové kanalizace bude potrubí odstraněno a nahrazenou novou trasou přeložky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.11.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.12.2021