Veřená zakázka

Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu nebo všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Části veřejné zakázky jsou: část A: Zpracování PD novostavby dílen Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací, a to dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), projektová dokumentace provozních souborů, dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně všech potřebných průzkumů. Dále je předmětem zakázky výkon inženýrské činnosti a autorský dozor. Předmětem stavební akce je novostavba dílen ve stávajícím uzavřeném areálu školy. V nově vybudovaném halovém objektu budou soustředěny dílny pro výuku na obráběcích strojích. Specifikace CNC strojů není součástí předmětu zakázky. Projektové dokumentace budou vycházet z architektonické studie zpracované oprávněnou osobou, a to DUPLEX s. r. o., 28. října 875/275, 709 00 Ostrava. Tato studie tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel bude vycházet při zpracování předmětu této zakázky z této studie ve znění dodatku, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. část B: Zpracování PD venkovního hřiště Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací, a to dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), projektová dokumentace provozních souborů, dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně všech potřebných průzkumů. Dále je předmětem zakázky výkon inženýrské činnosti a autorský dozor. Předmětem stavební akce je novostavba venkovního sportoviště navazujícího na novostavbu dílen a areál objednatele. Projektové dokumentace budou vycházet z architektonické studie zpracované oprávněnou osobou, a to Libor Horák – hProjekce, Holasická 1069/57, 747 05 Opava – Kateřinky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.05.2022