Veřená zakázka

Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov - I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce šaten FK Sokolov v areálu Baník Sokolov na p. p. č. 2439/1, 2439/2 a 2529 v katastrálním území a obci Sokolov. V rámci I. etapy stavební akce dojde ke kompletní výměně vytápění a přípravy TUV v celém objektu, dále dojde k rekonstrukci pravého křídla šaten FK Sokolov (viděno z čelního pohledu), včetně kompletní rekonstrukce soc. zařízení a odkanalizování. V rámci stavební akce bude dodán mobiliář do šaten fotbalistů FK Sokolov.

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, výkresové dokumentaci šaten, výkrese mobiliáře šaten a soupisu prací s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.05.2022