Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní, 2. etapa


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a novostavba vodovodu, rekonstrukce stoky jednotné kanalizace, vše vč. opravy povrchů, oprava vpustí, komunikací a chodníků a oprava zbývajících povrchů silnice III. třídy. Vše v části městyse Nové Veselí v ul. Dolní. Stavba bude z velké části probíhat v silnici III. třídy č. 35311, kdy dojde i k dotčení povrchu této silnice. Stavba bude prováděna při úplné uzavírce silnice III. třídy č. 35311.
Předmětem veřejné zakázky je:
1. SO 01 Rekonstrukce vodovodu, SO 02 Novostavba vodovodu, SO 03 Rekonstrukce kanalizace, SO 04 Oprava povrchů.
2. SO 06 Oprava vpustí, komunikací a chodníků.
3. SO 05 Oprava zbývajících povrchů silnice III. třídy.

Na akci se podílí tři investoři, a to Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Městys Nové Veselí a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Investice zadavatele č. 1 – práce dle předmětu zakázky č. 1. Investice zadavatele č. 2 – práce dle předmětu zakázky č. 2. Investice zadavatele č. 3 – práce dle předmětu zakázky č. 3.
Dále viz zadávací dokumentace. Zadavatelé poskytují neomezený a přímý dálkový přístup ke kompletní zadávací dokumentaci.

Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni požadovat po zadavatelích požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena prostřednictvím elektronického nástroje NEN, a to nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce zadavatelů má právo na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude, včetně přesného znění žádosti, popřípadě souvisejících dokumentů, uveřejněno na profilu zadavatele č. 1 hostovaném v NEN - v souladu s § 54 odst. 5 zákona, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 11. 03. 2021 v 8:30 hod.

Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou, uveřejněny na profilu zadavatele č. 1, viz
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-1088861579.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 11.03.2021 (08:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.