Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je Předmětem veřejné zakázky snesení mostního svršku a vybavení, odstranění vrstvy vyrovnávacího betonu až na horní povrch prefabrikovaných nosníků, výměna přechodových oblastí, sanace nosné konstrukce, sanace a obnovení izolací spodní stavby. Prostorové uspořádání mostu po rekonstrukci odpovídá stávajícímu stavu mostu, tzn. šířkové uspořádání S 7,5 s oboustranným chodníkem šířky 1,250 m s odrazným obrubníkem. Vzhledem k malé vzdálenosti úrovňového křížení na předpolí, umístění autobusové zastávky u předpolí O1 a navrženému záchytnému systému – odrazný obrubník a ocelové zábradlí – bude na mostě omezena nejvyšší povolená rychlost na 60 km/h. V rámci opravy mostu budou trvale přeloženy stávající inženýrské sítě mimo most (protlakem pod silnici I/3). Z hlediska pozemkového se most nachází v katastrálním území Senohraby. Stavba mostu se nachází na pozemcích ve vlastnictví státu (správce ŘSD ČR, KSÚS Středočeského kraje). Zásahy do pozemků dalších vlastníků se nepředpokládá. Podrobně jsou pozemkové a majetkové poměry, včetně ploch zasažených pozemků a jejich identifikace uvedeny v příloze F2 - Záborový elaborát. Stavba je navržena ve stávající trase a v rozsahu stávajících konstrukcí. Stavebními úpravami se tedy nemění ani účel využití stavby ani její umístění – most je součástí stávající komunikace III/6031. Rekonstrukce mostu bude provedena za úplné uzavírky silnice III/6031. V rámci stavby mostu budou provedena dopravně-inženýrská opatření (SO 901).

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 10.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.