Veřená zakázka

Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí – rekonstrukce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem. V rámci předmětu veřejné zakázky bude provedena kompletní rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace a z části vybudování nové kanalizace ve veřejných komunikacích po obvodu Mírového náměstí a následně bude provedena rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovacích stání, včetně nového odvodnění a dopravního značení, výsadby nových stromů, parkových úprav a nových povrchů a nového městského mobiliáře. Dále je předmětem veřejné zakázky též vybudování nové osvětlovací soustavy, autobusové čekárny a pobytového schodiště. Podrobně je předmět zakázky specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4a a 4b zadávacích podmínek k veřejné zakázce. Veškeré informace dle ZZVZ povinně uveřejňované v průběhu zadávacího řízení budou uveřejňovány na profilu zadavatele FVS, a.s. na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=nove-mesto-pod-smrkem-mirove-namesti-rekonstrukce Národní elektronický nástroj NEN bude sloužit pouze k elektronickému podání nabídek na veřejnou zakázku. V rámci informací k zadávacímu postupu uveřejněných v NEN je pod záložkou "Zadávací podmínky" zveřejněna pro informaci pouze Výzva k podání nabídky a veřejný klíč pro zašifrování nabídky, který je jinak přílohou č. 7 zadávacích podmínek k veřejné zakázce. Kompletní zadávací podmínky (včetně výzvy k podání nabídky i včetně klíče) jsou uveřejněny na výše uvedeném profilu zadavatele. Veřejnou zakázku zadávají společně zadavatelé Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a Město Nové Město pod Smrkem, a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky ze dne 12.4.2021.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.05.2021