Veřená zakázka

Nové Město pod Smrkem, Mírové náměstí – rekonstrukce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Liberecký kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
45112710-5 - Krajinné úpravy zelených ploch,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45233220-7 - Povrchová úprava silnic,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem. V rámci předmětu veřejné zakázky bude provedena kompletní rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace a z části vybudování nové kanalizace ve veřejných komunikacích po obvodu Mírového náměstí a následně bude provedena rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovacích stání, včetně nového odvodnění a dopravního značení, výsadby nových stromů, parkových úprav a nových povrchů a nového městského mobiliáře. Dále je předmětem veřejné zakázky též vybudování nové osvětlovací soustavy, autobusové čekárny a pobytového schodiště. Podrobně je předmět zakázky specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4a a 4b zadávacích podmínek.

Veřejnou zakázku zadávají zadavatelé Město Nové Město pod Smrkem a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky ze dne 12.4.2021. Nejedná o veřejnou zakázku rozdělenou na části ve smyslu § 35 ZZVZ, zakázka je zadávána jako celek a zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.

K elektronickému podání nabídek na veřejnou zakázku bude sloužit Národní elektronický nástroj NEN, kde je zakázka vedena pod systémovým číslem N006/21/V00008659.

Veškeré informace povinně uveřejňované v průběhu zadávacího řízení budou uveřejňovány zde, na tomto profilu zadavatele Frýdlantská vodohospodářská společnost, a.s.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.05.2021