Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem veřejné zakázky je výkon občasného odborného geotechnického dozoru na stavbě. Činnost geotechnického dozoru zahrnuje odborný dozor při:
a) ošetření či sanaci zemní pláně
b) zřizování konstrukčních vrstev
c) provádění kolejového lože
d) finálních úpravách tvaru železničního tělesa
e) použití geosyntetik
f) zřizování odvodnění
g) zakládání umělých staveb
h) provádění kontrolních zkoušek dle požadavků objednatele
i) vypracování závěrečné zprávy GT dozoru o sledovaném úseku stavby a spolupráce při konečném stanovisku investora pro přejímku prací včetně konzultační činnosti podle požadavků objednatele.

Geotechnický dozor bude vykonáván občasně na vyzvání odpovědného pracovníka objednatele.
Geotechnický dozor bude prováděn v rozsahu provádění stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov“
Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami a drážními předpisy a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění.
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 26.02.2021 (09:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.