Veřená zakázka

Nákup veterinárního dietního granulovaného krmiva a veterinárních dietních konzerv pro služební psy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
15710000-8 - Průmyslová krmiva pro hospodářská a jiná zvířata
Popis:

Požadujeme veterinární dietní granulované krmivo pro psy a veterinární dietní konzervy pro psy (hmotnost 400 - 500 g). Seznam požadovaného krmiva a konzerv je uveden v příloze č. 1. Celkový předpokládaný odběr za všechny druhy dietního granulovaného krmiva je 1 250 kg, celkový předpokládaný odběr za všechny druhy veterinárních dietních konzerv je 110 ks. Předpokládaná hodnota nakupovaného zboží s DPH činí max. 180 000 Kč. Je nutné uvést přesný název nabízeného krmiva a konzerv, velikost originálního balení ve kterém bude zboží dodáváno a kde je deklarováno složení a dávkování krmiva. U veterinárního dietního krmiva a dietních konzerv musí být splněny požadavky na uzdravení nebo zmírnění daného onemocnění, kde dodávky budou řešeny do 5 pracovních dnů od podpisu výzvy k plnění (prodávajícím) nezávisle na množství objednaného krmiva. Vítězná firma musí být schopna dodat veškeré požadované veterinární dietní granulované krmivo a dietní konzervy uvedené v příloze č. 1. Expirace krmiva (datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti) musí být minimálně 12 měsíců od data doručení k Vojenskému zařízení 6848 Chotyně. Cenu uveďte jako konečnou s DPH i bez DPH. Do konečné ceny zahrňte veškeré náklady (včetně dopravy). S vítěznou firmou bude sepsána rámcová dohoda. Návrh rámcové dohody je nutné stáhnout, podepsat osobou oprávněnou jednat (v případě jiné osoby může rámcovou dohodu podepsat na základě plné moci). K výběrovému řízení požadujeme doložit: - výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starší než 3 měsíce - produktový list krmiva v českém jazyce - doklad o tom, že výrobce nebo dovozce je pod stálou kontrolou Státní veterinární správy ČR a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 31. 7. 2021 z důvodu ověření ceny v čase a místě obvyklé při obdržení pouze jedné nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.06.2021