Veřená zakázka

Most, tř. Budovatelů, dynamicky řízené křižovatky – PD, IČ, AD

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování a předání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen DUR/DPS) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného investorského rozpočtu a neoceněného výkazu výměr dle aktuální cenové soustavy ÚRS se zakomponováním podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení společně se zajištěním kompletní inženýrské činnosti (dále jen IČ) a výkonu autorského dozoru projektanta (dále jen AD). Součástí zakázky je i zajištění provedení odběru vzorků a provedení laboratorních zkoušek pro stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a vystavení Protokolu o odběru vzorků znovuzískané asfaltové směsi a stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) odbornou certifikovanou laboratoří.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  30.01.2023