Veřená zakázka

Revitalizace sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Vypracování úvodního konceptu celkového obsahu revitalizace sportovní haly, na které bude navazovat vypracování projektové dokumentace ve stupních pro společné územní a stavební povolení a provedení stavby. Předmětem plnění veřejné zakázky je také autorský dozor vykonávaný po dobu realizace díla. Cílem revitalizace sportovní haly je odstranění vad stavby, morálního zestárnutí a obnova technické infrastruktury sportovní haly, včetně zapracování výsledků požárního posouzení stavby dle platných předpisů. Z hlediska řešení zásahu do stavebních konstrukcí se požaduje rekonstrukce nosné ocelové konstrukce, včetně zastřešení, tj. odstranění vad ocelové konstrukce zjištěných odborným a statickým posudkem a úpravu této konstrukce na nově vzniklá zatížení tepelnými izolacemi, sněhem, případnou FVE a novou VZT a další dle současné legislativy. Projekt bude řešit využití v současnosti nevyužívaných vnitřních a venkovních prostor sportovní haly, přitom bude dodržena možnost na zapracování budoucí zástavby teras po stranách vstupního vestibulu. Dále bude projekt řešit vytvoření komunikačního propojení suterénu sportovní haly se sousedním Sportovním areálem Hliník a umístění FVE.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.02.2023