Veřená zakázka

Zpracování projektových dokumentací pro realizaci staveb

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Zpracování projektové / projektových dokumentací (dále jen PD) pro společné územní a stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby. Účelem PD je
výběr zhotovitele ve výběrovém řízení a dále realizace stavby.
Zakázka je rozdělena na tři akce/části, které budou samostatně hodnoceny a na které bude uzavřena samostatná smlouva, respektive smlouva o dílo, a příkazní smlouva na autorský dozor (dále jen AD). Zadavatel umožňuje dodavateli předložit v jedné obálce nabídku na všechny akce či pouze na některou z níže uvedených akcí.

1) „Parkovací místa v ul. Jasanová“
Zpracování projektové dokumentace, která bude řešit rozšíření parkovacích míst na místo původních zelených zálivů pro stromy. Místa budou doplněna mezi stávající železobetonové panely, jenž tvoří současná parkovací stání. Nová parkovací stání mohou být provedena ze skládané betonové dlažby nebo zatravňovacích tvarovek. PD bude zpracována v rozsahu pro povolení stavby (předpoklad společného územního a stavebního řízení) a pro provádění
stavby. Řešené úseky jsou vyznačeny v situaci v příloze č. 4.

2) „PD – úpravy parkoviště Pobřežní ulice“
Zpracování projektové dokumentace, která bude řešit stavební úpravy, novou organizaci parkování a dopravy lokality v ul. Pobřežní, u čísla popisného 2248- 2251 a u Barokního špitálu. Cílem je zajistit větší počet parkovacích stání a lepší dopravní obslužnost. Součástí projektové dokumentace bude taktéž umístění polopodzemních kontejnerů nebo kultivovaného kontejnerového stání. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro povolení stavby (předpoklad společného územního a stavebního řízení) a pro provádění stavby. Řešený úsek je vyznačen v situaci v příloze č. 5.

3) „PD – pěší a cyklo propojení z ul. Tomanova ke kapličce“
Zpracování projektové dokumentace, která bude řešit vybudování nové stezky pro pěší a cyklisty – propoj od ul. Tomanova k ul. Vavřince z Březové v délce cca 250 m. PD bude zpracována v rozsahu pro povolení stavby (předpoklad společného územního a stavebního řízení) a pro provádění stavby. Řešený úsek je vyznačen v situaci v příloze č. 6

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.01.2023