Veřená zakázka

Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 – oprava venkovní kanalizace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je oprava kanalizace Mateřské školy Sokolov, Marie Majerové 1650, a to výměna venkovní trasy v severovýchodní části pozemku zahrady mateřské školy mezi stávajícími dvěma šachtami v délce asi 26 metrů. Současné potrubí z kameniny DN 200 je porušeno kořenovým systémem již pokácených stromů a je zaústěno do šachty bezprostředně vně plotu mateřské školy vedle komunikace. Současné potrubí by mělo být nahrazeno potrubím KG SN 8, velikost DN 200. Předpokládaná hloubka výkopu je 1,85 až 2,3 m. Včetně napojení obou šachet, zkoušek těsnosti a kamerové zkoušky. Lože z písku 100 mm, obsyp potrubí pískem 300 mm nad potrubí, zásyp rýhy, obnovení travnatých ploch. Součástí prací je i odstranění 4 ks pařezů, demontáž a zpětná montáž jednoho plotového pole i podhrabové desky a demontáž + zpětná montáž jedné patky/ukotvení herního prvku.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.04.2021