Veřená zakázka

Polní cesty KoPÚ Vadkov

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Realizace části společných zařízení, a to polních cest označených jako stavební objekt SO 101 polní cesta VPC 1.1, stavební objekt SO 102 polní cesta VPC 1.2, stavební objekt SO 104 polní cesta DPC 3.2 a stavební objekt SO 105 polní cesta HPC 3.5 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vadkov. Realizační projekt zpracovala firma Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo Nábřeží 7, 370 21 České Budějovice pod číslem zakázky 41-7124-05-01, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/61237/2020/03/KSD/Ryb ze dne 06. 01. 2021. Stavební povolení nabylo právní moci dne 10. 02. 2021.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.04.2021