Veřená zakázka

Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,255 - 11,500

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce pravobřežní zdi v délce 190 m, která bude realizována postupně po úsecích cca 20 m dlouhých. Zeď bude vždy odbourána až k úrovni základu, bude proveden výkop za rubem zdi. Základová spára bude částečně vylámána ve skále (skalní výchozy) a do skalního podloží budou osazeny ocelové kotvy. V tělese budoucí betonové zdi bude osazena kari síť, která bude pevně spojena s kotevní výztuží. Lícová plocha zdi bude vyzděna z dovezeného kamene. Předmětem plnění bude dále stabilizace levobřežní zdi pod mostem v délce 25 m, v rámci které bude v patě zdi obnoven betonový předzáklad. Základová spára bude v hloubce min 0,8 m pode dnem toku.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.05.2021