Veřená zakázka

Oprava trati v úseku Vranovice - Pohořelice_přejezdy v km 5,688 a 0,572

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Vranovice -
Pohořelice_přejezdy v km 5,688 a 0,572“. Rozsah díla je oprava nevyhovujících stavů
přejezdů P6995 v km 5,688 a P6988 v km 0,572 v mezistaničním úseku Vranovice -
Pohořelice. Mimo přejezdy budou označeny TM místa, kde bude provedena úprava
GPK ASP v celkové délce 0,782 km. Součástí díla bude i vyhotovení dokumentace
skutečného provedení zhotovitelem.

Charakteristický popis prací _ rozsah:
Lokální výměna kolejnic tvaru S49 včetně dřevěných a betonových pražců,
upevňovadel a pryžových podložek. Oprava odvodnění. Oprava konstrukce
železničního přejezdu v km 0,572 a 5,688. Úpravy GPK v koleji č. 1. Doplnění a
úprava KL do profilu. Zřízení a svaření BK. Úprava stezek a okolního terénu.
Manipulace s materiálem a likvidace odpadů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.05.2021