Veřená zakázka

Lučany nad Nisou - splašková kanalizace v komunikaci p.p.č. 2442 k.ú. Lučany nad Nisou

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44163130-0 - Kanalizační potrubí,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem zakázky jsou stavební práce:

• Lučany nad Nisou - splašková kanalizace v komunikaci p.p.č. 2442 k.ú. Lučany nad Nisou (I. etapa).

Stavba bude zhotovena z podbetonované kameniny DN 250. Délka stoky bude 65,4 m. Na stoce bude osazeno 6 ks revizních šachet z betonových skruží DN 1000. Stoka bude končit šachtou číslo 6. Bude zatím postavena pouze část kanalizačního řádu (I. etapa).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.02.2023