Veřená zakázka

Losina u Chotěšova - Úprava místní vodoteče

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45240000-1 - Výstavba vodních děl,
45246000-3 - Regulace řek a ochrana před povodněmi
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je úprava místní vodoteče v obci Losina u Chotěšova. Jedná se o stavbu, která má za cíl stabilizovat zpevněné koryto v obci v dosavadní trase spolu se zlepšením odtokových a ekologických vlastností koryta. Bude odstraněno současné nevhodné betonové opevnění dna i svahů a nové koryto v obdobných parametrech bude vytvořeno jako kamenné zdivo do betonových patek s vytvořením soustřeďovací kynety dna toku.
Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace, kterou zpracoval projektant Jiří Mašek, IČ 10360883 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.03.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.03.2022