Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Lanškroun, ul. Palackého – stavební úpravy


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby (díla) realizované podle projektové dokumentace, kterou vypracoval:
• Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, Choceň 565 01, pod zak.č. 201823-2 v 12/2019 pro stavební objekt komunikace
• Ing. Petr Koza, Masarykovo nám.1544, Pardubice 530 02, v 12.2019 pod zak.č. 19/64 pro stavební objekt veřejného osvětlení.
V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy komunikace, chodníky, nové veřejné osvětlení, mobiliář a dopravní značení. Dokumentace stavby byla původně vypracovaná pro stavební úpravy ulice Palackého a Olbrachtovy s rozdělením po stavebních objektech. Pro eliminaci rizika mylného chápání rozsahu předmětu veřejné zakázky zadavatel upřesňuje, že provádět se bude pouze ulice Palackého a to v rozsahu soupisu prací (výkazu výměr), který je součástí zadávací dokumentace.
Dílo je dále specifikováno touto zadávací dokumentací veřejné zakázky, jejíž součástí je návrh smlouvy o dílo podrobněji vymezující předmět plnění.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.
Projektová dokumentace je přílohu č. 2 této ZD a soupis prací je přílohou č. 3 této ZD.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.