Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Budova 25 - Hemodialyzační oddělení


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to rekonstrukce a modernizace budovy č. 25 – Interna 2. NP, oddělení hemodialýzy – rozšíření, úprava ambulancí a hlavního vstupu do budovy. Vnější vzhled budovy nebude zásadně rekonstrukcí dotčen. Převažující stavební zásahy budou provedeny bez vlivu na architektonické řešení budovy. Architektonický vzhled ovlivní pouze nové únikové schodiště, které bude provedeno ve vnitrobloku budov 23 a 25 v místě stávajícího zastřešení vstupní části budovy 25. (z východního vstupu). Součástí rekonstrukce bude i kompletní výměna oken, která budou ve shodném členění jako okna stávající. Pracoviště hemodialýzy bude rozšířeno o 4 lůžka, sklad infuzních roztoků, elektrorozvodnu, místnost pro opravu přístrojů, úprava hygienického zázemí personálu a pacientů, dále také úprava denní místnosti navazujícího ambulantního provozu. Příčky rozdělující místnosti budou zděné a sádrokartonové. Podlahy budou z PVC. Podhledy v chodbách budou provedeny kazetové. Silnoproudé rozvody budou napojeny z hlavní rozvodny NN umístěné v 1. PP. Bude provedena nová elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace, umělé osvětlení, nouzové osvětlení, vzduchotechnika a klimatizace, elektronická kontrola vstupů, STA, domácí rozhlas, průmyslová televize, lékařské signalizační zařízení, jednotný čas, elektronický vratný. Podle potřeby bude rozšířen stávající rozvod kyslíku. Vzduchotechnická zařízení budou zajišťovat chlazení pobytových prostor, větrání hygienických místností a technických prostor, větrání chráněné únikové cesty. Ze severní strany – hlavní vstup do budovy bude rekonstruován stejně jak uvolněné příjmové ambulance pro vyšetřovny funkční. Vyšetřovny funkční budou přemístěny z části B do části A z důvodu uvolnění prostor v části B pro rozšíření hemodialyzačního oddělení. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v příloze č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací. Předmět plnění bude realizován podle projektové dokumentace, která je součástí zadávacích podmínek.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 04.11.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.