Veřená zakázka

Kontinuální obsahová analýza zpravodajství, publicistiky a diskuzí včetně aspektů vyváženosti a objektivity na roky 2024 - 2028

Číslo ve věstníku:
Z2022-050060
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
72316000-3 - Analýza dat
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je: • Provedení kontinuální obsahové komentované analýzy zpravodajství zadavatele ve srovnání s TV Nova, TV Prima a Českým rozhlasem. • Provedení kontinuální obsahové komentované analýzy publicistiky a diskuzí zadavatele. • Provedení analýz, prezentací a dalších služeb na základě ad hoc požadavků zadavatele na doplňková plnění, konzultace a průběžné výstupy z existujících dat • Provedení pololetních (na vzorku 500 příspěvků) a ročních komentovaných analýz (na vzorku 1000 příspěvků) vyváženosti a objektivity zpravodajství zadavatele. • Poskytnutí neomezeného on-line přístupu do internetové softwarové aplikace Poskytovatele s dostatečnou odezvou • Příprava specifických podkladů pro Hodnocení plnění veřejné služby ČT (blíže bod E Přílohy č. 2 vzoru Smlouvy). Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno ve vzoru Smlouvy (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) a jejích přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.12.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.01.2023

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů place Celá Česká republika
Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika duševních ... place Celá Česká republika
Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika ... II place Celá Česká republika
Analýza a návrh postupů vzorkování projektů pro kontrolu na místě place Celá Česká republika
Analýza mobility návštěvníků Krkonošského národního parku place Celá Česká republika
Realizace převodových vztahů mezi národní klasifikací zaměstnání CZ ISCO a evropskou klasifikací povolání ESCO a opačně place Celá Česká republika
Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu ... III place Celá Česká republika
Provedení analýzy komunikace městské části Praha 14 na sociálních sítích a zajištění dalších služeb s tím souvisejících place Celá Česká republika
Revidovat kritéria pro hodnocení funkčních schopností a disability lidí s duševním onemocněním ... place Celá Česká republika
Revidovat kritéria pro hodnocení funkčních schopností a disability lidí s duševním onemocněním ... place Celá Česká republika