Veřená zakázka

Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu ... III

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
72316000-3 - Analýza dat
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření odborného medicínského materiálu obsahující analýzu, revizi a aktualizaci „Kapitoly V – Duševní poruchy a poruchy chování – F00 – F99“ vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), zhodnocení výsledků a doporučení změn, které by měly být provedeny v systému posuzování invalidity u duševních onemocnění tak, aby flexibilně reagovaly na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjely potenciál k zotavení a zohledňovaly duševní onemocnění. Zároveň zhodnotit možnosti proveditelnosti těchto změn v kontextu s platnými právními předpisy, tj. zejména vyhláškou o posuzování invalidity a zákonem č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.06.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2020 place Celá Česká republika
Kredity pro vyhodnocení place Celá Česká republika
Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů place Celá Česká republika
Sběr a verifikace diagnostických vad z dopravní cesty place Hlavní město Praha
Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů place Celá Česká republika
Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika duševních ... place Celá Česká republika
Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika ... II place Celá Česká republika
Analýza a návrh postupů vzorkování projektů pro kontrolu na místě place Celá Česká republika
Analýza mobility návštěvníků Krkonošského národního parku place Celá Česká republika
Realizace převodových vztahů mezi národní klasifikací zaměstnání CZ ISCO a evropskou klasifikací povolání ESCO a opačně place Celá Česká republika