Veřená zakázka

Revidovat kritéria pro hodnocení funkčních schopností a disability lidí s duševním onemocněním ...

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Projekty a studie
CPV kódy:
72316000-3 - Analýza dat
Popis:

Předmětem plnění této veřejné jsou služby spočívající ve vytvoření odborného medicínského materiálu obsahující analýzu, revizi a aktualizaci kritérií pro hodnocení funkčních schopností a disability lidí s duševním onemocněním a poruchami chování v rámci posuzování příspěvku na péči. Výsledky a doporučení změn, by měly být provedeny v systému posuzování příspěvku na péči u duševních onemocnění tak, aby reflektovaly funkční postižení související s typem a tíží onemocnění. Zároveň požadujeme zhodnotit možnosti proveditelnosti těchto změn v kontextu s platnými právními předpisy, tj. zejména vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a její přílohou č. 1, která vymezuje schopnosti zvládat základní životní potřeby. Materiál by měl dále obsahovat optimalizaci čekací doby na přiznání příspěvku na péči

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.08.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů place Celá Česká republika
Sběr a verifikace diagnostických vad z dopravní cesty place Hlavní město Praha
Analýzy nákladů a přínosů u vybraných sociálně inovačních projektů place Celá Česká republika
Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika duševních ... place Celá Česká republika
Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu tak, aby flexibilně reagoval na aktuální kompetence lidí s duševním onemocněním, rozvíjel potenciál k zotavení a zohledňoval specifika ... II place Celá Česká republika
Analýza a návrh postupů vzorkování projektů pro kontrolu na místě place Celá Česká republika
Analýza mobility návštěvníků Krkonošského národního parku place Celá Česká republika
Realizace převodových vztahů mezi národní klasifikací zaměstnání CZ ISCO a evropskou klasifikací povolání ESCO a opačně place Celá Česká republika
Analýza k možnostem změny mechanismu posuzování invalidity a nastavení výše přiznaného invalidního důchodu ... III place Celá Česká republika
Provedení analýzy komunikace městské části Praha 14 na sociálních sítích a zajištění dalších služeb s tím souvisejících place Celá Česká republika