Veřená zakázka

Komunikace a zasíťování pozemků Potěhy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Opravy, revize a servis
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45310000-3 - Elektroinstalační práce
Popis:

Předmětem stavebních je výstavba technické infrastruktury pro zasíťování nových pozemků pro výstavbu rodinných domů. Konkrétně se jedná o výstavbu příjezdové komunikace, výstavbu dešťové a splaškové kanalizace, plynové přípojky, vodovodu a veřejného osvětlení.

Jedná se o novostavbu místní obslužné komunikace s jednostranným chodníkem, včetně vjezdů ke stavebním pozemkům v obci a inženýrských sítí. Komunikace je navržena v šířce 5,50 m Chodník je navržen v šířce 1,50 m. Dešťové vody budou podélným a příčným sklonem likvidovány pomocí uličních vpustí do nové dešťové kanalizace.

Stavba je rozdělena na šest stavebních objektů:
 SO 101 Komunikace;
 SO 301 Vodovod;
 SO 302 Splašková kanalizace;
 SO 303 Dešťová kanalizace;
 SO 401 Veřejné osvětlení;
 SO 501 Plynovod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  27.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  13.05.2022