Veřená zakázka

Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, ul. Na Piavě

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace akce s názvem „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, ul. Na Piavě“, na pozemcích v k.ú. Turnov – Károvsko vyjmenovaných v dokumentaci pro provedení stavby „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, ul. Na Piavě“ číslo zakázky 202102, zpracované 02/2023, firma Ing. Jiří Šklíba – autorizovaný projektant dopravních staveb a soupisu prací.
Zakázka řeší vybudování novostavby vozovky pouze do první vrstvy asfaltu. Součástí je novostavba veřejného osvětlení, plynovodního řadu, dešťové kanalizace ve formě přípojek uličních vpustí. STL plynovod a plynovodní přípojky jsou stavbou novou o tlakové úrovni 300kPa – středotlak. Výstavba zahrnuje i vybudování nových plastových sloupků pro HUP (hlavní uzávěr plynu) na hranici pozemku odběratele plynu.
Stavba navazuje na výstavbu vodovodního řádu, vodovodních a dvou kanalizačních přípojek. Tuto stavbu realizuje VHS Turnov.
Stavba bude koordinována s pokládkou kabelů ČEZ, a.s. a PAMICO CZECH, s.r.o.
Součástí zakázky je také realizace přípojek pro pozemek pč. 1005/8, k.ú. Turnov – STL plynová přípojka, vodovodní a kanalizační přípojka.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.06.2023