Veřená zakázka

PS 0110 - Posádka Jince - Oprava komunikací

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem zakázky je čištění propustků a přilehlých příkopů, obnova asfaltového povrchu komunikací, doplnění a obnova krajnice, pročištění a vyrovnání příkopů, obnova revizní šachty, obnova vodorovného dopravního značení. Práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací – „Oprava komunikací v posádce Jince“ číslo 04/2023 z dubna 2023 zpracovanou Ing. Alešem Pikorou, ČKAIT č. 0006475. Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci, která je uložena na PS 0110 Jince. Práce budou prováděny v rozsahu výkazu výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.05.2023