Veřená zakázka

Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiAuto-moto, doprava
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Auto-moto, doprava ->  Ostatní
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení,
34992200-9 - Dopravní značky,
45000000-7 - Stavební práce,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce s názvem veřejné zakázky Komunikace pro pěší a cyklisty PZ Rumburk. Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo: CZ. 06.06.01/00/22_040/0002227.
Předmětem plnění je stavba dopravní infrastruktury. Stavba je členěna na stavební objekty SO 101 – chodník a cyklostezka včetně dopravního značení, SO 102 – chodník a SO 201 – zárubní zídka včetně ochranného zábradlí a SO 401 a SO 402 – veřejné osvětlení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.06.2023