Veřená zakázka

Knihovna Milana Kundery

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45212330-8 - Výstavba knihoven
Popis:

Předmětem veřejné zakázky „Knihovna Milana Kundery“ je uzavření smlouvy na provedení interiéru nazvaného „Knihovna Milana Kundery“ v 2. NP budovy zadavatele v Brně, Kounicova 65a, dle projektu vypracovaného ing.arch. Martinem Hrdinou a ing.arch. Tomášem Kovalčíkem, technické zprávy, v níž je specifikována mj. kvalita předmětu zakázky, a výkazu výměr, smlouva) a dle této zadávací dokumentace. Předmět zakázky sestává zejména z těchto činností: - Ověření veškerých rozměrů a návazností na konstrukce na stavbě - Demontáž prosklené dělící příčky - Montáž nové prosklené dělící příčky, úprava stávajícího zábradlí - Odstranění stávajících otopných těles, podhledů a vedení VZT apod. - Povrchové úpravy - Elektroinstalace a osvětlení - Mobiliář a zřizovací předměty, závěsy - Malby, nátěry - Závěrečný úklid Veškeré podrobnosti jsou uvedené v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.10.2022