Veřená zakázka

Zhotovení stavby – OBECNÍ SÁL A KNIHOVNA V OSTOPOVICÍCH

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45111000-8 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce,
45212000-6 - Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace,
45212330-8 - Výstavba knihoven
Popis:

Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále rovněž jen „SOUPIS PRACÍ“). Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále provedení souvisejících prací, dodávek a činností tak, jak jsou specifikovány v PROJEKTU, v zadávací dokumentaci a ve SMLOUVĚ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.01.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.02.2022