Veřená zakázka

Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
Popis:

Předmětem plnění VZ je výstavba stezky se společným provozem chodců a cyklistů. Část stezky je řešena jako novostavba, především v k. ú. Rychnovek a část jsou stavební úpravy stávající účelové komunikace v k. ú. Jaroměř. Dílčí část stavby je řešena jako účelová komunikace. Od staničení km 0,120 00 dále je vedena jako stezka se společným provozem chodců a cyklistů. Stezka je ukončena v napojení na účelovou komunikaci u trati č. 032 (Hradec Králové – Trutnov) v k. ú. Rychnovek. Dále je řešen úsek stezky s lávkou přes Úpu, dopravní propojení s Labskou stezkou rampou a schodištěm a přeložka stávající Labské stezky. Předmět plnění zahrnuje tyto stavební objekty: SO 101 – Komunikace, SO 102 – Stezka, SO 201 – Lávka přes Úpu, SO 401 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN. Podrobně popsáno v ZD. Součástí předmětu jsou i VRN.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.11.2023