Veřená zakázka

Stezka okolo v. n. Rozkoš - Cyklookruh Rozkoš - úsek 2

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233162-2 - Výstavba cyklistických stezek
Popis:

Předmět plnění této veřejné zakázky zahrnuje tyto stavební objekty: SO 101 Pozemní komunikace Jedná se o novostavbu stezky pro pěší a cyklisty v délce 2 800 m, skládající se z: úseku 2.1-1 (Spyta) • v části km 0,0-0,685 je staveniště v rámci rozšíření koruny silnice III/285 17 úseku 2.1-2 (Spyta – k.ú Velká Jesenice) • v části km 0,685-2,750 je staveniště v rámci volných ploch luk podél břehu vodní nádrže ÚSEK 2.1-3c - km 2,750 – napojení na stávající komunikaci SO 201 Opěrné stěny Gabionové stěny jsou navrženy jako gravitační opěrné zdi. SO 301 Odvodnění komunikací SO 801 Terénní a sadové úpravy Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Projektové dokumentaci a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i vedlejší rozpočtové náklady.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.10.2023