Veřená zakázka

Jez Loket horní - štěrková propust, instalace drážek provizorního hrazení a děleného stavidla, kamenný zához

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je stabilizace koryta řeky Ohře za štěrkovou propustí a rozšíření možností manipulace s vodou pomocí děleného stavidla. Jedná se o vodohospodářskou stavbu rekonstrukce štěrkové propusti, instalace drážek provizorního hrazení a děleného stavidla + rekonstrukci kamenného záhozu resp. betonové desky za štěrkovou propustí.
Veškeré práce budou probíhat v zajímkovaném prostoru pomocí štětovnicových profilů v nadjezí a pomocí zemní hrázky a pytlů s pískem v podjezí pod štěrkovou propustí.

Předmětem plnění je také výměna servopohonů na stavidlech štěrkové propusti č.3 a 4. Stávající nevyhovující systém pohonu, kdy dvojice stavidel č.3 a 4 sdílí jeden elektromotor, bude demontován. Nově bude osazen servopohon pro každé stavidlo zvlášť se zdvihem pomocí cévových tyčí. Doplněním servopohonů pro jednotlivá stavidla bude zajištěna správná a bezpečná manipulace pro potřeby převádění průtoků v průběhu celého roku včetně zimního období a ledových jevů na řece Ohři.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.02.2023